หัวหน้าส่วนราชการ

 
 
ชาคริต มีราจง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
โทร 0819930949
 
 
 
เปรมใจ บัวไสย
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
โทร 0858690821
 
 
 
ศรัญญา กันยาเลิศ
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
 
สุรีพร ยศอนันต์
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
 
 
 
ระวีวรรณ ธรรมสานุกูล
ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
 
สุบิน กันทะสี
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
   

Copyright © 2014-2020 โดย องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง - www.sanklang.go.th
สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เลขที่ 258 หมู่ 2 ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์ 053-355313 โทรสาร ต่อ 18

เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com