ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
186
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250

นางพวงเพชร กองแก้ว
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยส้มนายนิเวศน์ ขอดใจ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลสันกลางนายสุนทร ธิราช
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 1นางเทพ เชียงปวน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 3นางกรรณิการ์ จุมปาลี
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 4นางจันทร์ฉาย วิกุล
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 5นายอุดร ศรีบุญมา
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 6นางพิสมัย วิยะ
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 7นางบัวแก้ว ธรรมเสน
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 8นายพิชิตชัย หมื่่นแลกู่
ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข หมู่ที่ 9นายสายฝน ใจอิ้ง
อาสาสมัครสาธารณสุข เขตเคหะชุมชน