ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
199
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


1
28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
???? 28 กันยายน วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ????
Rabies: All for 1 one health for all
โรคพิษสุนัขบ้า : รวมใจเป็นหนึ่ง สุขภาพหนึ่งเดียว เพื่อทุกชีวิต
โดยยึดคาถา 5 ย. คือ
1. อย่าแหย่ให้สุนัขโมโห
2. อย่าเหยียบหาง หัว ตัว ขา ให้สุนัขตกใจ
3. อย่าแยกสุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า
4. อย่าหยิบจานข้าวหรือของเล่นที่สุนัขหวง
5. อย่ายุ่งกับสุนัขที่ไม่รู้ประวัติวัคซีน
28 กันยายน 2566

หลักฐานแสดงตนขอใช้สิทธิเลือก,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องเตรียมหลักฐานในการแสดงตนเพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้ง ได้แก่

1. บัตรประจำตัวประชาชน (บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุสามารถใช้แสดงตนได้)

2. บัตรหรือหลักฐานอื่นใดของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายและมีเลขประจำตัวประชาชนของผู้ถือบัตร เช่น บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใบขับขี่ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) เป็นต้น

3.หลักฐานภาพอิเล็กทรอนิกส์ที่เปิดผ่านแอปพลิเคชันของหน่วยงานของรัฐตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยปัจจุบันสามารถใช้ได้ 3 แอปพลิเคชัน คือ

  • แอปพลิเคชัน ThaID (บัตรประจำตัวประชาชนอิเล็กทรอนิกส์)
  • แอปพลิเคชัน DLT QRLICENCE (ใบอนุญาตขับขี่อิเล็กทรอนิกส์)
  • แอปพลิเคชัน บัตรคนพิการ (บัตรประจำตัวคนพิการอิเล็กทรอนิกส์)

 

 

14 กันยายน 2566

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

26 กรกฎาคม 2566

มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
มาตรการ 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค
???? เก็บบ้าน (ให้ปลอดโปร่ง ไม่ให้ยุงเกาะพัก)
???? เก็บขยะ (กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง)
???? เก็บน้ำ (ปิดฝาให้มิดชิด ไม่ให้ยุงวางไข่ หากปิดไม่ได้ให้เปลี่ยนบ่อยๆ/เทน้ำทิ้ง)
ป้องกัน
???? โรคไข้เลือดออก
???? โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
???? โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
ที่มา กรมควบคุมโรค
17 กรกฎาคม 2566

รายงานผลการประเมินมาตราฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
12 กรกฎาคม 2566

โครงการวิจัย : ผลของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพด้วยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายต่อการ  ป้องกันการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในกลุ่มแกนนำสุขภาพ ตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
26 มิถุนายน 2566

ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด เพื่อสร้างชุมชนของเรา,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
เดือนแห่งการต่อต้านยาเสพติดโลก มาร่วมด้วยช่วยกันต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด เพื่อสร้างชุมชนของเราให้น่าอยู่ ปลอดภัย และ เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติด
 
13 มิถุนายน 2566

โปรดระวัง “ยุงลาย”,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
ฝนตกนำ้ขัง ????️☔️????
โปรดระวัง “ยุงลาย” ????????????
ช่วงนี้มีไข้เลือดออกระบาด มีข้อแนะนำประชาชนดังนี้
1.หมั่นดูแลความสะอาดบริเวณรอบบ้าน ไม่ให้มีน้ำขังตามภาชนะ แอ่งดินที่มีแหล่งน้ำท่วมขังได้ง่าย
2.ฉีดยาพ่นไล่แมลง
3.เลี้ยงปลาหางนกยูงในบ่อน้ำ
4.ทิ้งขยะให้เป็นที่ มัดปากถุงให้มิดชิด ไม่สร้างแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
5.ตรวจสอบประตู หน้าต่าง ลดช่องทางที่ยุงสามารถเข้ามาในบ้านได้
และห้ามให้ยุงลายกัด ????????????
12 มิถุนายน 2566

เตือนประชาชน เฝ้าระวังป้องกันโรคไข้เลือดออกช่วงหน้าฝน ช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูฝนทำให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยเริ่มมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ ซึ่งเป็นปัจจัยและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายที่เป็นพาหะนำเชื้อไวรัสเดงกี (dengue virus) ที่ทำให้เกิดโรคไข้เลือดออกมาสู่คน โดยมักระบาดในช่วงฤดูฝนของทุกปี
ขอเตือนให้ประชาชนป้องกันตนเองและครอบครัวจากโรคไข้เลือดออก โดยร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในบริเวณบ้าน โรงเรียน และชุมชน โดยยึดหลัก 3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค ตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค (เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ) ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันโรคไข้เลือดออกได้ รวมถึงป้องกันโรคไข้ปวดข้อยุงลายและโรคติดเชื้อไวรัสซิกาด้วย
26 พฤษภาคม 2566

6 มาตรการ ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
1. การจัดระบบสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน
2. การเก็บรักษานมในอุณหภูมิที่เหมาะสมตามชนิดของนม
3. ตรวจสอบข้อมูล "อาหารบริจาค"
4. อาหารในกรณีนำนักเรียนมาเข้าค่ายหรือทัศนศึกษา
5. ติดป้าย "พืชมีพิษ""
6. การประสานส่งต่อ และการสื่อสารความเสี่ยง เมื่อพบเด็กป่วย หรือเกิดเหตุการณ์ระบาดในโรงเรียน
26 พฤษภาคม 2566

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
09 พฤษภาคม 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
03 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างประเภทบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (สีม่วง) และแบบบัญชีรายชื่อ (สีเขียว) ตามแบบที่ กกต. ประกาศกำหนดค่ะ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
27 เมษายน 2566

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
27 เมษายน 2566

ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
ประชาสัมพันธ์ ????"ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด" การปฏิบัติตัวของแม่ การดูแลรักษาสุขภาพ ขณะตั้งครรภ์ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด และเพื่อลดอุบัติการณ์ การคลอดก่อนกำหนด
????การป้องกันการคลอดก่อน????‍????‍????กำหนดในหญิงตั้งครรภ์สามารถทำได้ง่ายๆดังนี้
1. มาฝากครรภ์ตามนัดทุกครั้ง เพื่อค้นหาความเสี่ยง
2. รับประทานอาหาร น้ำและยาตามคำแนะนำของแพทย์
3. ดูแลความสะอาดร่างกายทุกวัน
4. หลีกเลี่ยงการอาบ หรือแช่น้ำในบ่อที่มีน้ำไม่สะอาด
5. ไม่ควรขับรถจักรยานยนต์ หรือนั่งรถเดินทางเป็นระยะเวลานาน
6. หลักเลี่ยงการยกของหนัก
7. ควรนอนหลับให้เพียงพอและหาเวลาพักผ่อนระหว่างวัน
????พบสัญญาณเตือน ให้รีบมาโรงพยาบาลทันที
1. ท้องปั้น ท้องแข็ง
2. มีน้ำใสออกทางช่องคลอด
3. มีเลือดสดออกทางช่องคลอด
4. มีตกขาว/เขียว/เหลืองออกทางช่องคลอด
5. ปัสสาวะแสบขัด
6. ทารกดิ้นน้อยลง
26 เมษายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 24  (357 รายการ)