ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
213
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


1
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันที่ 26 - 27 กรกฎาคม 2566 ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง ได้จัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 เนื่องจากเป็นช่วงหยุดยาวของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยทางคณะครูได้แจกแบบฝึกหัดและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน เพื่อไว้ใช้ฝึกทักษะช่วงหยุดยาว ทางศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอขอบคุณทางผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การต้อนรับและร่วมมือกันเป็นอย่างดี

27 กรกฎาคม 2566

โครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันพุธ ที่ 26 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง ได้จัดโครงการวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา (ถวายเทียนพรรษา) ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วัดบุปผาราม

26 กรกฎาคม 2566

เข้าร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 ทาง ศพด.และร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง ได้นำนักเรียนเข้าร่วมโครงการหล่อเทียนพรรษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง

19 กรกฎาคม 2566

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันจันทร์ ที่ 17 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง ได้จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ด้านกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในหลักคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ที่จำเป็นแก่เด็กปฐมวัย ซึ่งทางโรงเรียนขอขอบพระคุณ พระครูบุญมา เจ้าอาวาสวัดห้วยส้ม ที่ได้มาให้ความรู้แก่นักเรียนและร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

17 กรกฎาคม 2566

โครงการผักดีมีประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันพุธ ที่ 12 กรกฎาคม 2566 ทางโรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง ได้จัดโครงการผักดีมีประโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการปลูกผักและรู้จักพืชผักต่างๆ ที่อยู่รอบๆตัวเอง

12 กรกฎาคม 2566

โครงการฟันสวยยิ้มใส ประจำปีงบประมาณ 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันพุธ ที่ 5 กรกฎาคม 2566 ทาง ร.ร.อนุบาล และ ศพด.อบต.สันกลางได้จัดโครงการฟันสวยยิ้มใส ขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการแปรงฟันที่ถูกต้องและได้ตรวจสุขภาพฟัน รวมทั้งคุณหมอได้เข้ามาเครือบฟลูออไลน์ให้แก่นักเรียน ซึ่งขอขอบคุณทาง ผอ.รพสต.บ้านห้วยส้ม คุณหมอพวงเพชร กองแก้ว และคุณหมอปิยพร จันทร์คำ ที่ได้มาให้ความรู้กับนักเรียน และช่วยดูแลสุขภาพฟันของนักเรียนในครั้งนี้

05 กรกฎาคม 2566

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองและครู (ประชุมผู้ปกครอง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันเสาร์ ที่ 17 มิถุนายน 2566 ทาง ร.ร.อนุบาล และ ศพด.อบต.สันกลาง ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผู้ปกครองและครู (ประชุมผู้ปกครอง) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ขอขอบคุณทางท่านนายกคำมูล กันทา นายกอบต.สันกลาง ท่านรองนายก ผอ.กองการศึกษาฯ และประธานคณะกรรมการศพด. ที่ได้เข้าร่วมประชุมและเเลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ปกครองในวันนี้

17 มิถุนายน 2566

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th
วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
เพื่อให้นักเรียนตระหนัก และระลึกถึงพระคุณของครู ผู้ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่นักเรียน เป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและสอนให้นักเรียนมีความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์
15 มิถุนายน 2566

สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2566 ทางโรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง ได้นำพี่ๆอนุบาล 3 สำรวจแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายและทำลายภาชนะที่มีน้ำขังบริเวณรอบๆโรงเรียน

15 มิถุนายน 2566

กิจกรรมบำบัด และประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนให้กับทางร.ร.อนุบาลและศพด.อบต.สันกลาง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ทางนักศึกษา 3 สถาบัน (มช./มหิดล/มศว.ศรีนครินทร์) ได้มาจัดกิจกรรมบำบัด และประเมินพัฒนาการเด็กนักเรียนให้กับทางร.ร.อนุบาลและศพด.อบต.สันกลาง

23 พฤษภาคม 2566

กิจกรรมปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัว,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันพุธ ที่ 12 เมษายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง ได้จัดกิจกรรมปี๋ใหม่เมือง รดน้ำดำหัวท่านนายกพร้อมทีมงานผู้บริหาร ท่านปลัด รองปลัด และหัวหน้าส่วนทุกท่าน พร้อมทั้งให้เด็กๆได้เล่นน้ำตามเทศกาล

12 เมษายน 2566

กิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2566 โรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สันกลาง ได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 ณ วัดบุบผาราม ต.สันกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ขอขอบคุณทีมงานผู้บริหาร หัวหน้าส่วน พนักงาน อบต.สันกลาง และผู้ปกครองโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกท่านที่ได้ร่วมทำบุญในครั้งนี้

31 มีนาคม 2566

งานวันวิชาการและกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2566 ทางโรงเรียนอนุบาล อบต.สันกลาง ได้จัด งานวันวิชาการและกิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3 ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งขอขอบคุณนายกคำมูล กันทา นายก อบต.สันกลาง เป็นประธานในการจัดงาน ท่านรองนายก อบต.สันกลาง กำนันและผู้ใหญ่บ้านตำบลสันกลาง ท่านปลัดฯ ท่านรองปลัด ประธานสภาและสมาชิกสภา อบต.สันกลาง ผอ.กองการศึกษาฯ ประธานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลฯ คุณหมอ ผอ.รพสต.บ้านห้วยส้ม และคุณครู เจ้าหน้าที่พนักงานทุกท่านที่ได้เข้าร่วมงานในการแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนและร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จบระดับชั้นอนุบาล 3 ปีการศึกษา 2565

27 มีนาคม 2566

กิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ธรรมะประจำเดือน มีนาคม 2566,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันอังคาร ที่ 21 มีนาคม 2566 ร.ร.อนุบาล และ ศพด.อบต.สันกลาง ได้จัดกิจกรรมหนูน้อยเรียนรู้ธรรมะ นักเรียนได้ร่วมกันใส่บาตรและร่วมกิจกรรมธรรมะ จากทางพระสะอาด เจ้าอาวาสวัดบุบผาราม

21 มีนาคม 2566

โครงการ day camp ประจำปีการศึกษา 2565 ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

วันอังคาร ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ร.ร.อนุบาล อบต.สันกลาง ได้จัดโครงการ day camp ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ค่ายลูกเสือฝันรัก ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

28 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 6  (80 รายการ)