ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
214
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


กิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2566 เพื่อให้การเรียนรู้กฎหมายที่จะนำมาปรับใช้ ในเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องจำเป็นต้องเรียนรู้และนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้  ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองประชาชนเมื่อตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา  ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือกรณีผู้ประสบภัยทางถนนฯลฯ การรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯลฯ การขอความช่วยเหลือที่ผ่านมาพบว่ายังมีปัญหาเนื่องมาจากประชาชนผู้ที่ประสบเหตุ  ไม่ทราบว่าตนเองมีสิทธิที่จะได้รับความช่วยเหลือหรือเยียวยาตามที่กฎหมายกำหนดไว้อย่างไร  อีกทั้งขาดความรู้ความเข้าใจในสิทธิของตนเองอันพึงจะได้รับ เมื่อเกิดเหตุต่างๆ ขึ้น ซึ่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน แกนนำหรือเครือข่ายภาคประชาชนของหน่วยงานต่างๆ จะเป็นผู้ที่ประชาชนผู้ประสบเหตุจะเข้าไปปรึกษาขอความช่วยเหลือ  ดังนั้นการอบรมให้ความรู้กฎหมายการเข้าถึงความยุติธรรมของประชาชน การดำเนินกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิฯ และการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุความเดือดร้อน ให้แก่แกนนำ ผู้นำชุมชน ในพื้นที่ตำบลสันกลางจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรับรู้เรื่องกฎหมาย ดังกล่าว  จึงจัดทำโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน เพื่อให้ทราบถึงขั้นตอนกระบวนการช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายที่ประชาชนควรได้รับ ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคุ้มครองประชาชนเมื่อตกเป็นผู้เสียหายในคดีอาญา  ความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือกรณี ประสบภัยทางถนนฯลฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้นำชุมชน แกนนำ กลุ่มสมาชิกองค์กรต่างๆ ได้มีความรู้ความเข้าใจสามารถแนะนำและประสานส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือให้คำแนะนำในการช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบเหตุดังกล่าวได้ โดยมีนายคำมูล กันทา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เป็นประธานเปิดพิธีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง


 
22 สิงหาคม 2566