ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
212
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


ลำดับรายการวันที่
1มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25663 ต.ค. 2565
2มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 256521 ม.ค. 2565
3มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 25648 ต.ค. 2564
4มาตรการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร ผู้บริหาร สมาชิกสภา และข้าราชการท้องถิ่น21 ม.ค. 2564
5มาตรการสร้างวัฒนธรรมองค์กร21 ม.ค. 2564
6มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ21 ม.ค. 2564
7มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม21 ม.ค. 2564
8มาตรการป้องกันการรับสินบน21 ม.ค. 2564
9มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต21 ม.ค. 2564
10มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง21 ม.ค. 2564
11มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน21 ม.ค. 2564
12มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ21 ม.ค. 2564
13มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบน​ทางสาธารณะ21 ม.ค. 2564
14การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256320 ม.ค. 2564
15การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25628 ม.ค. 2563
16มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานปี 256326 ธ.ค. 2562
17แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 256321 ต.ค. 2562
18ประกาศมาตรการการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี18 มี.ค. 2562
19แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 256222 พ.ย. 2561
20ประกาศเจตจำนงนโยบายการบริหารงานด้วยคุณธรรมและความโปร่งใส 1 มี.ค. 2560

1