ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
201
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


ลำดับรายการวันที่
1ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.25655 ต.ค. 2565
2ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.25655 ต.ค. 2565
3ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ตลาด พ.ศ. ๒๕๔๘1 ต.ค. 2564
4ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๓1 ต.ค. 2564
5ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตำบลสันกลาง พ.ศ. ๒๕๕๓1 ต.ค. 2564
6ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๔๘1 ต.ค. 2564
7ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๑1 ต.ค. 2564
8ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๕๑1 ต.ค. 2564
9ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การควบคุมสถานที่จำหน่ายและสถานที่สะสมอาหาร พ.ศ. ๒๕๔๘1 ต.ค. 2564
10ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๑1 ต.ค. 2564
11ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การควบคุมควันไฟและฝุ่นละอองจากการเผา พ.ศ. ๒๕๕๐1 ต.ค. 2564
12ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. ๒๕๕๐1 ต.ค. 2564
13ราชกิจจานุเบกษา ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๔๘1 ต.ค. 2564
14ประกาศการบังคับใช้ข้อบัญญัติ การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25643 ก.ย. 2564
15การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.25643 ก.ย. 2564
16การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. 2551 (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2) พ.ศ.25613 เม.ย. 2562
17ประกาศการใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256225 ก.ย. 2561
18ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 256231 ก.ค. 2561
19การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ.ศ. ๒๕๖๑25 เม.ย. 2561
20การควบคุมการฆ่าสัตว์ และการจ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๑25 เม.ย. 2561

1 2   >>  >|