ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
197
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


ลำดับรายการวันที่
1 การแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของตำบลสันกลาง18 ก.ค. 2566
2ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต2 ก.พ. 2566
3คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานสำรวจ พนักงานประเมิน และพนักงานเก็บภาษี ตามพรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.256214 ธ.ค. 2565
4คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการตามกฎหมายว่าด้วยภาษีป้าย14 ธ.ค. 2565
5คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการรับชำระภาษีนอกสถานที่ในวันหยุดราชการ14 ธ.ค. 2565
6ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ 256621 ต.ค. 2565
7ประกาศ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 256512 ต.ค. 2565
8ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.25655 ต.ค. 2565
9ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ให้ใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดนน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.25655 ต.ค. 2565
10ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง นโยบายองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง ปลอดบุหรี่2 มิ.ย. 2565
11คำสั้ง เรื่อง การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้า1 มิ.ย. 2565
12คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนรองปลัดอบต.1 มิ.ย. 2565
13คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดอบต.1 มิ.ย. 2565
14คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนนายกอบต.1 มิ.ย. 2565
15ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง เรื่อง ผลการสำรวจสภาพปัญหาน้ำเสียในพื้นที่ตำบลสันกลาง16 มี.ค. 2565
16แต่งตั้งคณะทำงาน ศูนย์ดำรงธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง24 ม.ค. 2565
17แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง14 ม.ค. 2565
18แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในหน่วยงาน10 ม.ค. 2565
19แต่งตั้งคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกภารกิจ10 ม.ค. 2565
20แต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน10 ม.ค. 2565

1 2 3   >>  >|