ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
217
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


ลำดับรายการวันที่
1การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร25 เม.ย. 2566
2การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร25 เม.ย. 2566
3การพัฒนาบุคลากร25 เม.ย. 2566
4การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร25 เม.ย. 2566
5การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ25 เม.ย. 2566
6ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต. (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 37) พ.ศ.25662 มี.ค. 2566
7ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงใหม่ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของอบต. (ฉบับที่ 6) พ.ศ.25662 มี.ค. 2566
8ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 6) พ.ศ.256614 ก.พ. 2566
9หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร11 ต.ค. 2564
10หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร11 ต.ค. 2564
11หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร11 ต.ค. 2564
12หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร11 ต.ค. 2564
13หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ11 ต.ค. 2564
14แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-25669 ต.ค. 2563
15คู่มือการปฏิบัติงาน กองช่าง1 ต.ค. 2563
16คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อบต.สันกลาง1 ต.ค. 2563
17คู่มือปฏิบัติงานนักทรัพยากรบุคคล1 ต.ค. 2563
18คู่มือปฏิบัติงานนักวิชาการเงินและบัญชี1 ต.ค. 2563
19หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร4 ต.ค. 2562
20หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร4 ต.ค. 2562

1 2   >>  >|