ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
192
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


ลำดับรายการวันที่
1คู่มือองค์ความรู้ในการจัดซื้อจัดจ้าง1 ต.ค. 2564
2กฏกระทรวง 7 ฉบับ1 มี.ค. 2564
3ขั้นตอนการจัดหาพัสดุ1 มี.ค. 2564
4ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง1 มี.ค. 2564
5พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 มี.ค. 2564
6พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 มี.ค. 2564
7ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.25601 มี.ค. 2564
8ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 25351 มี.ค. 2564
9ระเบียบเครื่องแบบข้าราชการท้องถิ่นปี 25611 มี.ค. 2564
10สรุปกฏหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.25621 มี.ค. 2564
11สาระสำคัญ...ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง1 มี.ค. 2564
12หลักเณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ1 มี.ค. 2564

1