ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
201
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250


อาชีพประชากร,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

          พื้นที่ส่วนใหญ่ในตำบลเป็นที่ราบลุ่มเหมาะสำหรับทำการเกษตร การประกอบอาชีพของประชากรในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางมีหลายหลาย ได้แก่ เกษตรกรรม, เลี้ยงสัตว์, รับจ้าง, ก่อสร้าง, ตัดเย็บเสื้อผ้า, ค้าขาย, รับราชการ ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์พื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยลักษณะหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น


การศึกษาในตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง มีสถานศึกษาและแหล่งศึกษาหาความรู้ ได้แก่                                                

 • ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
 • โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง
 • โรงเรียนบ้านห้วยส้ม
 • โรงเรียนวิมานทิพย์

การสาธารณสุขในตำบล      ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

 

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านห้วยส้ม 
 • ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลสันกลาง (LTC)                                                                                  

ความปลอดภัยในตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

 

 • มีการติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อป้องกันและลดปัญหายาเสพติดในพื้นที่                                                              
 • สถานีตำรวจชุมชนบ้านทุ่งอ้อ

การคมนาคม,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

          การคมนาคมจะมีรถโดยสารประจำทางเฉพาะถนนสายหลักเท่านั้น ได้แก่ ถนนเชียงใหม่-ฮอด การคมนาคมภายในพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านจะไม่มีรถโดยสารประจำทาง ส่วนใหญ่จะใช้ยานพาหนะประจำตัว โดยสามารถจำเนกค์ประเภทเส้นทางคมนาคมในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางได้ดังนี้

 • ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 58 สาย          ยาวประมาณ 47 กิโลเมตร
 • ถนนลาดยาง 28 สาย                      ยาวประมาณ  7 กิโลเมตร
 • ถนนลูกรัง   9 สาย                         ยาวประมาณ  3 กิโลเมตร

แหล่งน้ำ,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น                                                                                                     

 • ฝาย    7 แห่ง
 • บ่อน้ำตื้น 600 แห่ง
 • อื่นๆ   11 แห่ง

แหล่งน้ำธรรมชาติ

 • ลำน้ำเหมือง  2 แห่ง
 • บ่อ, หนอง ฯลฯล 1 แห่ง                                                           

ไฟฟ้าในตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

          ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันกลางใช้ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวนหมู่บ้านที่มีไฟฟ้าใช้ 9 หมู่บ้าน ประชาชนใช้ไฟฟ้าร้อยละ 100%

 • การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสันป่าตองที่อยู่ในเขตรับผิดชอบ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

การสื่อสารในตำบล,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

 

 • เสียงตามสาย จำนวน 11 แห่ง
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย จำนวน 1 ระบบ                                                                                         

ด้านเกษตรกร,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

พื้นที่ 12.6 ตารางกิโลเมต หรือ 7,875 ไร่

 • การใช้พื้นที่เกษตร 4,898 ไร่ แยกเป็น
  • ทำนา 2,380  ไร่        คิดเป็นร้อยละ  30.22%     
  • ทำสวน 1,168  ไร่      คิดเป็นร้อยละ  14.83%     
  • ทำไร่     1,350  ไร่    คิดเป็นร้อยละ  17.14%   
 • การใช้พื้นที่อยู่อาศัย/ถนน/บ่อ/คลอง 2,977 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 37.80                                                  

ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียง,องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง,sanklang.go.th

 

 • ข้าวเหนียว เหนียวสันป่าตอง, กข, กข.1                          
 • ลำไย    อีดอ, ชมพู, แดงกลาบ                          
 • มะม่วง   เขียวเสวย, หนังกลางวัน, น้ำดอกไม้, แก้ว                                                                                 
 • ถั่วเหลือง   เชียงใหม่ 60