ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสันกลาง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ : 053-355313, 052-000529 แฟกซ์ : 053-355313, 052-000529 ต่อ 18

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ปลัดไลน์

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

1212ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 01/03/2564
วันนี้
217
เมื่อวานนี้
446
เดือนนี้
776
เดือนที่แล้ว
12,041
ปีนี้
66,970
ปีที่แล้ว
38,557
ทั้งหมด
126,437
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
หัวข้อหน่วยงานดาวน์โหลด
แบบคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 27 ต.ค. 2565สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 27 ต.ค. 2565สำนักปลัดDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 6 พ.ค. 2565กองช่างDownload
ใบแจ้งการขุดดินหรือถมดิน 6 พ.ค. 2565กองช่างDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร รื้อถอนอาคาร เคลื่่อนย้ายอาคาร ดัด 6 พ.ค. 2565กองช่างDownload
แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแส 13 พ.ค. 2564สำนักปลัดDownload
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร  16 มี.ค. 2564กองช่างDownload
คำขอต่ออายุใบอนุญาต 16 มี.ค. 2564กองช่างDownload
หนังสือมอบอำนาจ 16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 16 มี.ค. 2564กองช่างDownload
แบบขอดูบันทึกภาพกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ 16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำขอมีบัตรประจำตัวคนพิการ 16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องขอรับบริการกำจัดขยะมูลฝอย 16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบคำร้องสำหรับผู้ขอใช้บริการทางระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (รถกู้ชีพ) 16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
แบบแสดงความประสงค์ในการรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
ใบสมัครกลุ่มผู้สูงอายุตำบลสันกลาง 16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
ใบสมัครกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลสันกลาง 16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
หนังสือมอบอำนาจการรับเงินเบี้ยยังชีพ 16 มี.ค. 2564สำนักปลัดDownload
1

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1